Service och reparationer

SERVICE OCH REPARATIONER

Reparation och service av truckar av alla fabrikat, städmaskiner och högtryckstvättar.

Vi servar och reparerar allt från den minsta pallyftare till den största truck. Vi har mer än 40 års erfarenhet i branschen och med hjälp av våra 7 servicebilar finns vi alltid nära dig! Vår egen personal täcker upp hela Västsverige. Till detta kommer samarbetspartners i resten av Sverige.

Även om service kostar pengar, visar erfarenheten att man i längden får lägre reparationskostnader, högre andrahandsvärde samt mindre produktionsbortfall när man är noga med underhållet. En välservad truck gör också truckföraren mer motiverad och effektivare i sitt arbete. (Man följer de säkerhetsanvisningar som anges i Svensk Standard ss-3458 och ss-3459.) Service är inte dyrt, det är ovärderligt

Vi servar och reparerar truckar, städmaskiner och högtryckstvättar.
Kontakta oss på 0346-206 30 (Vessigebro) eller 035-107007 (Halmstad)